Letný tábor ŠPORŤÁČIK

Týždeň od 10. do. 14. júla sa niesol v Centre voľného času v Rožňave v znamení športu. Tak ako každý rok si mohli deti zmerať svoje sily v rôznych športových aktivitách v letom prímestskom tábore Šporťáčik, pod vedením Mgr. Patrika Molčana a Mgr. Michaely Dovicovej, ktorým pomáhali animátori zo študentského parlamentu. Pondelok, aj kvôli nepriaznivému počasiu, sme trávili deň v Centre voľného času, kde boli pre deti pripravené športové aktivity, ktoré pomohli zabezpečiť naši animátori. Súťažilo sa na týchto štyroch stanovištiach: kolky, hod lopty do vedierok, hod na basketbalový kôš a hod na bodovú stenu. Za každý úspešný hod sa deťom pripísali body. Súťažili zvlášť dievčatá a chlapci, každý za seba. Po spočítaní všetkých bodov sme ocenili prvých troch medailami. V utorok sme pokračovali v športovom duchu a nasadení v telocvični, v ktorej si mohli detičky zahrať futbal, florbal, bedminton či basketbal. Slnečná streda patrila pešej turistike do Čučmy, v ktorej sme sa vydali po stopách banského chodníka. Popoludňajší program bol každý deň v réžii animátorov. Tí si pre deti pripravili zaujímavé súťaže. Posledné dva táborové dni deti strávili na rožňavskom kúpalisku, kde sa dosýta vybláznili. Všetky deti dostali v piatok, na záver tábora, darčeky, ktoré im budú pripomínať tento skvelý tábor a zážitky, ktoré si z neho odnášajú. Aj za nás pedagógov musím povedať, že to bol opäť jeden nezabudnuteľný týždeň, v ktorom sme zažili kopec zábavy. Tešíme sa na vás na ďalšom tábore. Mgr. Michaela Dovicová Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

Škola roka 2017

V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnilo množstvo športových súťaží a predmetových olympiád z prírodovednej aj spoločenkovednej oblasti. Tradične sa do nich zapojili žiaci zo všetkých základných škôl a gymnázií, ako aj stredných škôl rožňavského okresu. Každoročne sa pod záštitou Centra voľného času v Rožňave uskutočňuje vyhodnotenie ich výsledkov s cieľom nájsť školu, ktorá dosiahla najlepšie výsledky a získala najviac bodov. Tento rok sa v predmetových olympiádach na prvých troch priečkach umiestnili tieto školy: 1. miesto - ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava. 2. miesto - ZŠ na Ulici pionierov č.1, Rožňava. 3. miesto - Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava. V športových súťažiach získali prvé tri miesta tieto školy: 1. miesto - ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava. 2. miesto - ZŠ Zlatá 2, Rožňava. 3. miesto - ZŠ na Ulici pionierov č.1, Rožňava. Slávnostné odovzdávanie ocenení a diplomov sa uskutočnilo dňa 22. júna 2017 v historickej budove radnice v centre mesta. Pozvaní na ňu boli primátor mesta, vedúca odboru školstva kultúry, mládeže a športu, riaditelia jednotlivých škôl, vedúci predmetových komisií a v neposlednom rade samotní žiaci, ktorí sa v daných predmetových olympiádach umiestnili na prvých troch miestach. Práve tí sa najväčšou mierou podieľali na úspechu svojich škôl. Okrem vecných cien pre víťazné školy boli pre všetkých zúčastnených pripravené účastnícke listy, pekný kultúrny program a občerstvenie. Zo srdca ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí sa s veľkou mierou trpezlivosti podieľali na príprave žiakov do súťaží. Oceneným školám aj žiakom gratulujeme a do nového školského roka prajeme veľa elánu a chuti , ako aj radosti z úspechov. Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

Junior Run

Sobota 10. júna sa niesla v znamení 1. ročníka detského prekážkového behu s názvom JUNIOR RUN, ktorý organizoval Dom Matice slovenskej v spolupráci s Centrom voľného času v Rožňave. Do súťaže sa mohli zapojiť detičky od 4 do 12 rokov, pre ktoré bola pripravená bežecká trať zložená z rôznorodých prekážok. Okrem behu trať pozostávala z plazenia v piesku, slalomu, preskakovania prekážok, dvíhania závažia a zdolania „pavučiny“. Súťažilo sa na čas. Platilo tu heslo: Čím rýchlejšie tým lepšie. Okrem prekážkovej dráhy si detičky mohli vyskúšať streľbu zo vzduchovky, hod na plechovky, tvorivú dielňu alebo si zatancovať pri skvelých pesničkáhx na mini disco show. Víťazi si okrem diplomu odniesli domov aj medailu. Akcia sa, aj podľa slov rodičov a detí, vydarila. Každý si okrem zážitkov a dobrej nálady odniesol aj darček z tomboly. K dobrej nálade prispelo tiež počasie, ktoré umocňovalo zážitky z JUNIOR RUN-u. Už teraz sa nevieme dočkať 2. ročníka, kde očakávame ešte väčšiu účasť. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a sponzorom: pani Ingrid Lazárovej z bufetu na Ulici pionierov a pánovi Domikovi, ktorí podporili túto akciu a venovali tiež ceny do tomboly. Aj vďaka nim môžeme povedať, že to bola vydarená akcia. Naše špeciálne poďakovanie patrí aj Mgr. Adriánovi Dovalovi za prípravu bežeckej trate, ktorá bola skvele premyslená. Mgr. Michaela Dovicová Vyhodnotenie súťaže. Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

Úžasný výlet do botanickej záhrady

V stredu 14. júna organizovalo Centrum voľného času v spolupráci s jednou z rožňavských materských škôl exkurziu do Botanickej záhrady v Košiciach, kde si mohli detičky pozrieť výstavu živých tropických motýľov. Skôr než si mohli detičky pozrieť motýle sme si pre nich pripravili rôzne aktivity realizované formou zážitkového učenia. Po týchto krátkych aktivitkách sme sa s deťmi presunuli do skleníka, kde mali možnosť vidieť motýle v ich plnej kráse. Po vstupe do skleníka zaznelo jednohlasné waaaaaau. Detičky boli ohromené z poletujúcich motýľov. Okrem nich na nás v Botanickej záhrade čakal pekný park, kde sa mohli deti dosýta vyblázniť. Po chutnom obede naše ďalšie kroky smerovali do detského kútika, v ktorom si mohli svoju poslednú energiu vybiť pri ich najobľúbenejšej aktivite - hraní. Unavení, plní zážitkov a poznatkov sme sa vydali na cestu domov. Bol to opäť nezabudnuteľný deň. Fotografie z akcie tu.

Letný prímestský tábor SLNEČNÝ DEŇ

Centrum voľného času v Rožňave ponúka pre deti a mládež v dňoch 17. - 21. júla 2017 prímestský tábor SLNEČNÝ DEŇ. Denne od 7.30 do 15.30 hod. Čaká na vás veľké množstvo aktivít, pri ktorých sa nielen zabavíte, ale aj niečo nové naučíte a zažijete kopec zábavy. Každý deň bude tematicky zameraný, preto si v ňom každý nájde to svoje. Zodpovedný: Mgr. Michaela Dovicová. Prihlásiť sa môžete osobne na tel.č. 058/7324711 alebo e-mailom na labanczova.cvc@gmail.com najneskôr do 30.6.2017. Prihlášku je možné stiahnut kliknutím na nasledujúci odkaz: Prihláška.

Letný prímestský tábor HOLLYWOOD

Centrum voľného času v Rožňave ponúka pre deti a mládež v dňoch 7.8. - 11.8.2017 prímestský tábor HOLLYWOOD. Denne od 7.30 do 15.30 hod. Čaká vás nespočetné množstvo aktivít zameraných na americké filmy a rozprávky. Vyrobíme si aj rôzne rekvizity a krafty z daných filmov. Vek: 6 – 13 rokov. Poplatok: 10 €/ na deň. Zodpovedný: Mgr. Patrik Molčan. Prihlásiť sa môžete osobne na tel.č. 058/7324711 alebo e-mailom na labanczova.cvc@gmail.com najneskôr do 30.6.2017. Počet detí je limitovaný a po tomto termíne nie je možné sa už prihlásiť. Prihlášku je možné stiahnut kliknutím na nasledujúci odkaz: Prihláška.

Letný prímestský tábor TÚLAVÉ TOPÁNKY

Centrum voľného času v Rožňave ponúka pre deti a mládež od 14.8. – 18.8.2017 denný prímestský tábor TÚLAVÉ TOPÁNKY. Denne od 7.30 do 15.30 hod. Tešiť sa môžete na: Výlet do Košíc ( ZOO, Vyhliadková veža..), Slavošovský tunel + opekačka, Krásnohorská jaskyňa, športové hry, súťaže a kopec zábavy Vek: 6 – 13 rokov. Poplatok: 50 €/ na týždeň. Zodpovedný: Mgr. Labanczová. Prihlásiť sa môžete osobne na tel.č. 058/7324711 alebo e-mailom na labanczova.cvc@gmail.com najneskôr do 15.7.2017. Počet detí je limitovaný a po tomto termíne nie je možné sa už prihlásiť. Prihlášku je možné stiahnut kliknutím na nasledujúci odkaz: Prihláška.

Letný prímestský tábor INDIÁNSKE PIERKO

Centrum voľného času v Rožňave ponúka pre deti a mládež v dňoch 21.8. – 25.8.2017 prímestský tábor INDIÁNSKE PIERKO. Denne od 7.30 do 15.30 hod. Čaká na vás: kúpanie, opekačka, batikovanie tričiek, indiánske hry, súťaže, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, výroba indiánskej čelenky, indiánsky tanec priateľstva, výlet do prírody a kopec zábavy. Vek: 6 – 13 rokov. Poplatok: 50 €/ na týždeň. Zodpovedný: Mgr. Labanczová. Prihlásiť sa môžete osobne na tel.č. 058/7324711 alebo e-mailom na labanczova.cvc@gmail.com najneskôr do 30.6.2017. Počet detí je limitovaný a po tomto termíne nie je možné sa už prihlásiť. Prihlášku je možné stiahnut kliknutím na nasledujúci odkaz: Prihláška.

TVORIVÉ DIELNE - MŠ ERNESTA RÓTHA

Tradíciu tvorivých dielní na škôlkach sme ukončili návštevou škôlky Ernesta Rótha, ktorá sa z našej návštevy veľmi tešila. Škôlku sme navštívili 30. mája 2017. Podobne ako v iných škôlkach, aj v tejto sme s detičkami vyrábali pestrofarebné húseničky. Detičkám sa vyrábanie veľmi páčilo. Mali z neho radosť a každý z nich si vyrobil krásnu húseničku, z ktorej sa iste vyliahne pekný motýľ. Ďakujeme všetkým škôlkam za to, že sa do tejto tvorivej dielne zapojili. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

MDD - MŠ KRÁTKA

Medzinárodný deň detí si užili aj detičky z Materskej škôlky na Ulici krátkej, samozrejme, prispeli sme aj my svojou trošku k tomu, aby bol pre nich nezabudnuteľný. Pripravili sme si 7 športových stanovíšť, na ktorých si detičky mohli zasúťažiť. Na prvom stanovišti si deti vyskúšali ako sa hrajú kolky, na druhom ich čakalo preťahovanie lanom, ktoré sa im náramne páčilo. Tretie stanovište deti prekvapilo slalomom, ktorý museli zabehnúť na čas, na štvrtom stanovišti boli pripravené malé fúriky s loptičkami, ktoré museli deti slalomom dostať do cieľa. Iba rýchlosť v tomto prípade nestačila. Loptičky na nesmeli z fúrika vysypať. Na piatom stanovišti bolo pripravené skákanie vo vreci, na šiestom zase basketbalový kôš, do ktorého museli deti hodiť loptu. Na poslednom stanovišti deti skákali do kruhov. Všetky spomenuté disciplíny mali u detí veľký úspech, všetko si naplno užili, z čoho máme veľkú radosť.

Medzinárodný deň detí

Prvý jún patrí každoročne deťom. Ani rok 2017 nie je výnimkou. V tento deň oslavujú všetky školy, škôlky, ale aj rodičia detí či centrá voľného času. My, v Centre voľného času v Rožňave, sme Medzinárodný deň detí strávili v krásnom prostredí Gombaseckej jaskyne, kam si prišli MDD vychutnať žiaci základných škôl ale aj materských škôlok. Pre detičky boli pripravené zaujímavé atrakcie. Okrem vstupu do jaskyne, ktorý patril medzi tie naj zážitky, si mohli deti vyskúšať preťahovanie lanom, zahrať si basketbal, naučiť sa prvú pomoc, ale aj zahrať si kolky či zabehnúť slalom. Všetky tieto aktivity boli sprevádzané detskými pesničkami, na ktoré si deti mohli aj zatancovať. Za Centrum voľného času v Rožňave môžeme povedať, že sme si tento deň neskutočne užili. Ďakujeme vedeniu Gombaseckej jaskyne nielen za pozvanie ale tiež za srdečný prístup a tešíme sa opäť o rok. Fotografie z akcie tu.

Máme víťazov 1. ročníka výtvarnej súťaže DEŇ ZEME v CVČ

Tohtoročný Deň Zeme v CVČ mal u detí z rožňavských materských škôlok veľký úspech a to nás motivovalo vyhlásiť originálnu výtvarnú súťaž, do ktorej sa mohli prihlásiť všetky triedy, ktoré sa zúčastnili tohto krásneho podujatia. Diela, ktoré nám do CVČ prišli, boli nádherné. Deti v nich zachytili svoje dojmy a popasovali sa s rôznorodými výtvarnými technikami. Ocenení budú všetci – za snahu a nadšenie si zaslúžia sladkú odmenu. Prvé miesto získali detičky z MŠ Krátkej, ktorých spoločný poster mal príbeh o maľovaní na chodník, o chlpatých morských prasiatkach v detských dlaniach, o svietiacej obrazovke dataprojektora, v ktorom bežala rozprávka o slávnej ovečke, o motýľoch letiacich k oblohe a smutných kontajneroch, ktoré sa obzerali, ktoré deti prídu pozbierať rozsypané smeti po nespratníkoch. 2. miesto MŠ na Ulici Vajanského, 3. miesto Evanjelická MŠ. V galérii si aj vy môžete pozrieť ich umelecké diela. Galéria.

Letné aran­žo­va­nie

22. 5. 2017 sa na pôde Radnice konalo ďalšie kolo súťaže v Letnom aranžovaní. Tento rok sme mali, aj podľa slov učiteľov, zatiaľ najväčší počet účastníkov. Žiaci základných škôl tvorili svoje aranžmány na tému Topánka pod dohľadom odbornej poroty. Tento ročník sa však nezaobišiel bez prekvapení. Prvým a najväčším bola účasť pani Heniky Árvayovej z kvetinárstva Longiflorum, ktorá odovzdala aranžérkam a aranžérom nielen cenné rady ale aj nápady a odporúčania. Zároveň žiakov privítala vo svojom kvetinárstve, kde ich zasvätila do aranžérskeho umenia. Mnohé aranžérske výtvory ju nadchli, preto sa rozhodla ich oceniť a sponzorsky venovala ceny do súťaže. Pod vysokú úroveň tohtoročnej súťaže sa podpísala aj účasť odborníkov z umeleckej oblasti: mladučkej výtvarníčky Mgr. art. Viki Zatrochovej zo ZUŠ a výtvarníčky Mgr. Táničky Chnapkovej. Tento rok sme v súťaži nemali porazených, keďže ceny získali všetci zúčastnení žiaci. Všetky aranžmány boli kreatívne, farebné, nápadité a tvorené z prírodných materiálov, preto bolo aj rozhodovanie poroty o to náročnejšie. Musíme však povedať, že deťom ale aj pedagógom sa tento ročník Letného aranžovania náramne páčil, deti si z neho odniesli veľa nápadov, inšpirácií a cenných rád. Dúfame, že ďalší ročník bude aspoň taký dobrý ako bol tento. Tešíme sa opäť o rok :-) Fotografie z akcie tu.

Slávik Slovenska 2017

V Sobášnej sieni v Rožňave, tak ako každý rok v tomto čase, zazneli dňa 16. mája 2017 melódie ľudových piesní v podaní žiakov a žiačok základných škôl z okresu Rožňava. Žiaci súťažili v troch kategóriách, ktoré posudzovala odborná porota zložená z radov učiteľov hudobnej výchovy. 27. ročník súťaže mal teda vysokú úroveň a konkurencia spevákov bola veľká. Z mnohých speváckych výkonov nám naskakovali zimomriavky. Dúfame, že všetci zúčastnení zachovajú tejto súťaži priazeň aj v budúcom roku a tešíme sa nielen na ich výkony, ale aj na príliv nových talentov. Zároveň vám ponúkame zostrich niektorých speváckych výkonov. Fotografie z akcie tu. Video.

Na bi­cyk­li bez­peč­ne

Napriek chladnému počasiu sa do dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne" v hojnom počte zapojili žiaci zo ZŠ Pionierov, ZŠ Zlatá, ZŠ akad. Jura Hronca a ZŠ sv. Jána Nepomuckého. Veríme, že v budúcom školskom roku sa do dopravnej súťaže zapoja aj ďalšie školy v okrese. Táto dopravná súťaž má mimoriadny význam, pretože zdokonaľuje a pripravuje žiakov na život v cestnej premávke. Žiaci získajú vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. Ďakujeme za spoluprácu Mestskej polícii Rožňava, Policajnému zboru Rožňava a Slovenskému Červenému krížu. Ďakujeme Mestskej polícii Rožňava za fotodokumentáciu súťaže. Poradie výhercov: 1.miesto: ZŠ Zlatá 2.miesto: ZŠ Pionierov 3.miesto: ZŠ akad. Jura Hronca. Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

Dostali sme milé poďakovanie

Milé CVČ, chceli by sme Vám veľmi pekne poďakovať za prezentovanú akciu k príležitosti Dňa Zeme, ktorú ste si pre nás pripravili. Veľmi sa nám páčilo, že aktivity boli pripravené formou zážitkového učenia. Naše deti veľmi zaujalo stanovište so zvieratkami (hlavne to so slimákom Matyldou) a prvá pomoc. Deťom urobili veľkú radosť malé balíčky, ktoré získali za úspešné splnenie všetkých úloh na rôznych stanovištiach. Odchádzali sme od Vás nielen s novými vedomosťami ale aj veľkým úsmevom na tvári a radosťou. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s Vami a nové aktivity, ktoré si pre nás pripravíte. S pozdravom a vďakou Vaši predškoláci z ECMŠ. Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

Deň Zeme v CVČ

V stredu 26. 4. sme v CVČ privítali vyše 80 predškolákov, ktorí s nami oslávili Deň Zeme. Vychovávatelia CVČ, študentky zo strednej zdravotníckej školy, profesionálny záhradník pán Szabó so synom Tomášom a Dom Matice slovenskej pripravili pre detičky pekný program plný zaujímavých úloh a prekvapení. Deti sa učili triediť odpad, rozprávali sme sa o živých obyvateľoch našej planéty, ktorých si mohli aj pohladkať ( živé morčatká ), obdivovali sme zbierku motýľov, čudovali sme sa nad krásou bonsajov, kreslili na chodník, pozerali videorozprávku, riešili tvorivé úlohy a učili sa obväzovať si ranu. Občerstvenie v podobe citronády všetkých osviežilo. Deti na každom stanovišti získavali pečiatky od vedúcich a na konci dostali vecné ceny. Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

Deň narcisov - Ďakujeme

Piatok, 7. 4. 2017 sa niesol v znamení Dňa narcisov. Tento Deň každoročne organizuje Liga proti rakovine, ktorá usporadúva verejnú zbierku na pomoc onkologickým pacientom. Spoluorganizátorom tejto akcie bolo v meste Rožňava Centrum voľného času, ktorému pomáhali dobrovoľníci zo základných a stredných škôl. Vďaka nim sa podarilo vyzbierať 3839 eur a 23 centov. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou troškou prispeli na dobrú vec a pomohli vyzbierať túto peknú sumu. ĎAKUJEME! Prehľad vyzbieraných peňažných prostriedkov.

Jarné prázdniny v CVČ

Jarné prázdniny mohli detičky stráviť aj v Centre voľného času v Rožňave, kde boli pre nich pripravené zaujímavé a pútavé aktivity. Všetko sa to začalo v pondelok. Deti sa mohli celý deň vyblázniť a vyšantiť pri hraní futbalu, bedmintonu, basketbalu a iných športových aktivitách. V utorok boli na programe tvorivé dielne, kde sme s dievčatami vyrábali jarné ikebany a s chlapcami dreveného panáčika. Stredu sme sa rozhodli spestriť výletom do Tatier, konkrétne pešou turistikou na Hrebienok. Vo štvrtok sa deti mohli tešiť na mini disco show. Piatok bol zasvätený zdravej výžive. Detičky si pripravili skvelú nátierku, ktorú aj s chuťou zbaštili. Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

Výlet na Hrebienok

Náš výlet na Hrebienok sa začal o 9:00 príchodom autobusu, ktorý nás okolo 11:00 priviezol do Starého Smokovca. Odtiaľ sme sa vybrali v ústrety horám. Cesta nám pešo trvala zhruba dve hodinky, počas ktorých sme mali menšie prestávky na občerstvenie. Oddýchnutí a posilnení teplým čajíkom a dobrotami z batohov sme pokračovali v ceste, ktorá viedla do cieľa. Na Hrebienku sme si oddýchli, načerpali nové sily do ďalšieho objavovania krás Tatier a vychutnali si šálku horúcej čokolády. Na našich potulkách Tatrami sme navštívili aj očarujúcu výstavu ľadových sôch a tiež Tatranský dóm. Tí menej zmorení absolvovali ešte túru na Reinerovu chatu, z ktorej sme sa vrátili späť k autobusu. Našou poslednou zastávkou bolo obchodné centrum Max. Vyčerpaní ale aj vyštípaní sme sa vrátili domov. Výlet na Hriebenok bol nezabudnuteľný. Odniesli sme si z neho krásne spomienky, ktoré budeme mať vždy v pamäti. Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

*

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ROŽŇAVA

Copyright © 2017 , Centrum voľného času Rožňava. Všetky práva vyhradené. E-mail: cvc@cvcroznava.sk

*